Program ZZO jest przeznaczony dla Zakładów Zagospodarowania Odpadów. Program prowadzi ewidencję przyjęć, wydań i przetwarzania odpadów, generuje Kartę Przekazania Odpadu KPO oraz Kartę Ewidencji Odpadu KEO.