Program Ulisses ZZO – przeznaczony dla Zakładów Zagospodarowania Odpadów. Program został zaprojektowany tak, żeby spełniał warunki nowej „ustawy odpadowej”, a w szczególności uwzględniałnowe relacje między ZZO, Gminą i POD (firmy wywozowe). Dotyczy to systemu rozliczania, wymiany informacji o nieprawidłowościach w odbiorze odpadów oraz sprawozdawczości. Program prowadzi ewidencję przyjęć, wydań i przetwarzania odpadów, generuje Kartę Przekazania Odpadu KPO oraz Kartę Ewidencji Odpadu KEO. Funkcje sprawozdawczości automatyzują pracę i oferują dodatkowe analizy. Program można zintegrować z dodatkowymi modułami – PSZOK, POD (firma wywozowa), ODPADY i OPŁATY (Gmina) i KSIĘGOWOŚĆ. Program  jest prosty i przejrzysty, umożliwia pracę w sieci i archiwizację danych. Rozbudowany system uprawnień zwiększa poziom bezpieczeństwa i kontroli danych.