Rejestrowanie uszkodzeń na dokumencie wydania lub zwrotu – w programie Quinno Rental można je łatwo zaznaczyć i zarejestrować, jak również załączyć odpowiednią dokumentację fotograficzną.