Przetwarzasz dane osobowe Twoich kontrahentów – to moduł PROCESOR W aplikacji Quinno RODO ma wymagane rejestry.