Rabat potransakcyjny w programie Comotel pozwala wystawić zbiorcze faktury korygujące dla danego kontrahenta.