Możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących – pozwala na to moduł „Rabat potransakcyjny” w programie Comotel. Moduł ten pozwala na dwa sposoby wystawiania faktur korekt zbiorczych. Użytkownik decyduje, która z tych metod będzie dla niego optymalna.