Wdrażanie programu komputerowego to wspólny wysiłek dostawcy softwaru i jego użytkownika. Jak to robi ULISSES? Nasza koncepcja zakłada przejrzystość intencji i przyjazną współpracę obu stron dla osiągnięcia wspólnego celu – wdrożenia zakończonego sukcesem. Aplikacja Quinno Project ma to ułatwić.