Program PSZOK został zaprojektowany dla podmiotów prowadzących Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Program ten ułatwia rejestrację przyjęć, wydań i sprzedaży wszystkich frakcji odpadów.