Moduł ułatwia Wykonawcom udział w  przetargach – przypominacz terminów, stan realizacji oraz historia kontaktów z Zamawiającym to główne atuty modułu.