Program POD jest przeznaczony dla Podmiotów Odbierających Odpady  – (Zakładów Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstw Oczyszczania Miasta, Przedsiębiorstw Usług Komunalnych, itp.) zajmujących się odbiorem i wywozem odpadów. Program dotyczy systemu rozliczania, wymiany informacji o nieprawidłowościach w odbiorze odpadów oraz sprawozdawczości.