Którym urządzeniom musimy zrobić przegląd serwisowy w tym tygodniu? – zaloguj się rano do programu Comotel i zobacz. Funkcja ta powoduje, że nie przegapimy żadnego terminu. Program za nas kontroluje te terminy i wskazuje ich stan na konkretny dzień.