Zarządzanie siecią dealerów jest łatwiejsze. Platforma Quinno PAQ zapewnia dostęp każdemu dealerowi / partnerowi do kompletnej aplikacji webowej: CRM + Serwis + Magazyn + Sprzedaż + Kasa