Aplikacje webowe dla grupy klientów – oferowanie aplikacji webowych swoim grupom wertykalnym np. kancelariom prawnym, gabinetom kosmetycznym, organizacjom pożytku publicznego, organizacjom społecznym, punktom skupu, itp. Platforma PAQ może być Twoim generatorem dochodów.