W programie Comotel OPAŁ wprowadzono nową funkcjonalność tj. Rejestr Świadectw Jakości, który obowiązuje od listopada 2018r.