Od listopada 2018r. jest obowiązek wystawiania świadectw jakości paliw stałych – w programie Comotel OPAŁ wprowadzono nową funkcjonalność tj. Rejestr Świadectw Jakości. W tej chwili w programie na towarach możemy wprowadzać parametry jakościowe danego węgla, które w automatyczny sposób przenoszą się na świadectwo jakości.