Program Ulisses ODPADY jest przeznaczony dla Gmin wdrażających zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi. Program – w opinii Gmin – jest prosty i przejrzysty.