W programie Comotel ODPADY użytkownik ma możliwość wystawiania dokumentów Wbl i Wbn związanych z blokowaniem naliczania odsetek lub obniżania stawki odsetek.