W instrukcji przedstawiono szczegółowe omówienie poszczególnych pól na podsumowaniu Karty Kontowej Podatnika KKP w programie ODPADY.