Moduł OUR w programie ODPADY ułatwia wystawianie decyzji o umorzenie, odroczenie płatności czy rozłożenie na raty płatności.