Rozliczanie błędnych wpłat w programie ODPADY – użytkownik ma możliwość dokonywania przeksięgowań wpłat od płatników. Służy do tego dokument Dr.