W programie Comotel ODPADY Użytkownik ma możliwość dokonywania przeksięgowań wpłat od płatników. Służy do tego dokument Dr.