Rozliczanie zamówienie od klientów i dostawców – w programie Comotel dla realizacji celów związanych z zamówieniami, rezerwacjami zostały stworzone dwie kartoteki: KZK – Kartoteka zamówień od Klientów i KZD – Kartoteka zamówień do Dostawców.