Lista krótkich instrukcji (video, pdf):

84. Przenoszenie Comotela na nowy komputer

85. Dodawanie raportów – dodawanie nowych raportów do Comotela

86. Odwrotne Obciążenie – np. usługa montaż / demontaż przy wynajmie rusztowań (metoda tymczasowa)

87. Odbiorca – Płatnik – gdy Płatnik Vat jest innym podmiotem niż Odbiorca towaru / usługi

88. Numeracja dokumentów – do wyboru numeracja roczna lub miesięczna, różne formaty

89. Eksport – Import danych – import danych z pliku tekstowego do wykazu Comotela