Jednolity Plik Kontrolny – JPK – to nowe wyzwanie dla działów Księgowości.