Dużo danych na wykazie, możemy temu zaradzić – w programie Comotel możemy tworzyć dowolną ilość filtrów pozwalających na odpowiednie grupowanie rekordów.