W programie Comotel dostępna jest funkcja Cenniki – w instrukcji tej omówiono zarazem cenniki jak i funkcję kalkulacji cen sprzedaży przy zakupie. W programie Comotel w łatwy sposób możemy kontrolować poszczególne ceny, podpiąć odpowiedni cennik na danym kontrahencie, a wtedy Użytkownik nie musi pamiętać, że ten kontrahent ma „swoje” ceny na poszczególne towary czy usługi. Jednocześnie mamy możliwość prowadzenia kalkulacji, automatyczne obliczanie cen z marżą.